Monique Steyaert
Avocate / Advocaat

Beginpagina > Nederlands > Monique Steyaert - Advocaat

Monique Steyaert - Advocaat

zaterdag 21 juni 2014, door PhM

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Monique STEYAERT behaalde haar diploma in de rechten in 1980 aan de UCL.

Zij begon hetzelfde jaar haar stage aan de Balie van Brussel. Na een onderbreking om familiale redenen, schreef zij zich opnieuw in voor het vervolledigen van haar stage bij de Balie van Luik ( 1986 ) en kwam nadien terug naar Brussel waar zij ingeschreven is sedert 1989.

Zij was eerst werkzaam als medewerkster voor sociaal recht in brusselse ( en luikse ) kantoren, alvorens te beslissen naar een kleinere structuur over te gaan en haar eigen clienteel op te bouwen.

De geringe structuur van haar kantoor zorgt voor een persoonlijke aanpak van de dossiers en het volgen van de clienten gedurende hun juridisch parcours.

Zij is tweetalig zodat zij de dossierspersoonlijk volledig kan behandelen in de twee nationale talen, frans en nederlands.